Externe functies van de bestuurders
Wettelijke informatie

Externe functies van de bestuurders

 

Gelieve hierbij de publicatie te willen aantreffen van de externe functies van de bestuurders, die onderworpen zijn aan de regels en specifieke uitzonderingen van het KB van 20 juni 2012 tot goedkeuring van het reglement van de NBB van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen, het MB van 16.07.2012 en de politiek van bpost bank met betrekking tot de uitoefening van externe functies door de bestuurders van bpost bank.