Depositogarantie
Wettelijke informatie

Depositogarantie

 

De deposito's en financiële instrumenten die je bij bpost bank hebt, worden beschermd. Bij faling of faillissement van je bedrijf heb je onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht op een terugbetaling.

Krachtens de Belgische wetgeving genieten zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en levensverzekeringen van tak 21 bij bpost bank een depositobescherming van €100.000 per deposant.

Daarnaast genieten financiële instrumenten (andere dan kasbons) een aparte beschermingsregeling ten belope van €20.000 per persoon.  
In onderstaande documenten vind je een gedetailleerde toelichting terug.