De spaarverzekeringen met een gegarandeerd rendement
Je spaart voor jezelf
Je spaart voor een kind
Je spaart voor je pensioen

De spaarverzekeringen met een gegarandeerd rendement

Je wilt dat je geld veilig is en toch iets opbrengt? Wees gerust, je bent niet de enige met dit dilemma. bpost bank is constant op zoek naar veilige oplossingen. We stellen je graag 3 producten die een optimale kapitaalbescherming en een gewaarborgd minimumrendement bieden.
Post Optima Best
 • Je spaart voor jezelf
 • In alle veiligheid:
  Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd
 • Minimaal te investeren bedrag: €1000

  Kosten:
  - instapvergoeding: 3% op de gestorte premie
  - uitstapvergoeding: geen uitstapvergoeding op de einddatum van het contract of bij overlijden

  - afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde. Er wordt echter geen vergoeding afgehouden voor afkopen uitgevoerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de einddatum van het contract. Een financiële correctie is mogelijk
 •  Zoveel is duidelijk: Je geld heeft tijd nodig om te renderen: 8 jaar en 1 maand 
Post Optima Junior
 • Je spaart voor een kind
 • In alle veiligheid:
  Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd
 • Kosten:
  - instapvergoeding: 3,5% op de gestorte premie, afnemend tijdens de laatste vijf jaar van het contract (3%, 2%, 1%, 0%, 0%)
  - uitstapvergoeding: geen uitstapvergoeding op de einddatum van het contract of bij overlijden
  - afkoopvergoeding: geen kosten op de 12e verjaardag van het begunstigde kind of vanaf zijn/haar 18 jaar. Voor een afkoop op een ander moment is een vergoeding van 5% van de theoretische afkoopwaarde verschuldigd, dit percentage is afnemend tijdens de laatste vijf jaar van het contract (4%, 3%, 2%, 1%, 0%)
 •  Zoveel is duidelijk: Je beslist op welke leeftijd het kapitaal beschikbaar wordt voor het kind: 18, 21 of 24 jaar. Maar het contract moet minsten 8 jaar en een dag duren. 
Post Optima Pension
 • Je spaart voor je pensioen
 • In alle veiligheid:
  Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd
 • Kosten:
  - instapvergoeding: contract afgesloten in het kader van pensioensparen:  6,5% op de gestorte premie, afnemend tijdens de laatste vijf jaar van het contract (5,5%, 4,5%, 3,5%, 2,5%, 1,5%) contract afgesloten in het kader van langetermijnsparen:  5,4% op de gestorte premie, afnemend tijdens de laatste vijf jaar van het contract (4,6%, 3,8%, 3%, 2,2%, 1,4%)
  - uitstapvergoeding: geen uitstapvergoeding op de einddatum van het contract of bij overlijden
  - afkoopvergoeding: geen kosten vanaf de 60e verjaardag van de verzekerde. Voor een afkoop vóór deze datum is een vergoeding van 5% van de theoretische afkoopwaarde verschuldigd
 •  Zoveel is duidelijk: Je contract moet minstens 10 jaar lopen. Bovendien is de vervaldatum ten vroegste de dag van je 65ste verjaardag. 

Brutorendement: deze verzekeringen voorzien in een gewaarborgd rendement afhankelijk van de gewaarborgde rentevoet van kracht op het moment van ontvangst van de premie, eventueel aangevuld door een niet-gewaarborgde jaarlijkse winstdeelneming die jaarlijks kan veranderen. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om een winstdeelneming uit te keren. De wijziging van de toepasselijke rentevoet wordt per post aan de klant meegedeeld. De hieronder vermelde kosten en taksen zijn niet inbegrepen in de berekening van dit rendement.
   - Momenteel gewaarborgde rentevoet voor het Post Optima Pension: 1,50%
   - Momenteel gewaarborgde rentevoet voor Post Optima Best 2% en Post Optima Junior: 2%
Fiscaliteit: 
   -  Post Optima Best en Post Optima Junior: er is een taks op verzekeringsverrichtingen van 2% van toepassing op de gestorte premies. Er wordt enkel een roerende voorheffing van 30% afgehouden in geval van afkoop tijdens de eerste acht jaar van het contract. Deze wordt berekend op basis van een fictief rendement van minimaal 4,75%. 
   - Post Optima Pension in het kader van pensioensparen: er is geen taks op verzekeringsverrichtingen van toepassing op de gestorte premies. Een belastingvermindering van 25% of 30% is mogelijk. Er wordt een anticipatieve belasting van 8% afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de tiende verjaardag van het contract (als het contract werd aangegaan door een persoon ouder dan 55 jaar). Bij afkoop vóór 60 jaar is een bedrijfsvoorheffing van 33% verschuldigd.
   - Post Optima Pension in het kader van langetermijnsparen: er is een taks op verzekeringsverrichtingen van 2% van toepassing op de gestorte premies. Een belastingvermindering van 30% is mogelijk. Er wordt een anticipatieve belasting van 10% afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de tiende verjaardag van het contract (als het contract werd aangegaan door een persoon ouder dan 55 jaar). Bij afkoop vóór 60 jaar is een bedrijfsvoorheffing van 33% verschuldigd. Er is een taks van 9,25% verschuldigd op de winstdeelnemingen.
In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere klant en kan in de toekomst gewijzigd worden.
Risico: Als AG Insurance in gebreke blijft, krijg je misschien niet al het geld terug waarop je recht hebt. Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds in het kader van de bescherming die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd zijn. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest..

Deze producten zijn levensverzekeringen van tak 21, ontwikkeld door AG Insurance en onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor je op het product inschrijft, moet je de algemene voorwaarden en de kennisfiche lezen.

 

Info en nuttige diensten
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Anspachlaan 1, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be