Hier vind je de tarieven van de belangrijkste bankverrichtingen en de jaarlijkse communicatie m.b.t. de tarieven. 
Je kan ze ook online bekijken of in het postkantoor.