De spaarrekening
Je kunt een reserve opbouwen
Geen minimum en geen maximumbedrag
Automatisch sparen

De Spaarrekening, een gereglementeerde spaarrekening voor onbepaalde duur, die door bpost bank worden gecommercialiseerd. Een rekening die meer opbrengt dan een zichtrekening en waarvan je je geld kan afhalen indien je dat wenst. Het is een geruststelling om over een financiële reserve te beschikken. Over het algemeen wordt gesteld dat een huishouden moet beschikken over 3 keer het maandelijkse netto-inkomen om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte voorvallen. Dit is uiteraard een orde van grootte die je kunt aanpassen in functie van je inkomsten, lasten en levensstijl.

De Spaarrekening: praktisch voor als je vaak geld wilt afhalen
Je kunt een reserve opbouwen zonder limiet
Geen minimum- en geen maximumbedrag. Je haalt geld af wanneer je het nodig hebt.
Een rekening die jaarlijks opbrengt*
Een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10% voor elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. De rentes zijn op jaarbasis berekend.
Automatisch sparen
Om niet te vergeten te sparen, kun je kiezen voor een permanente opdracht (vast tijdstip en vast bedrag) of voor de automatische storting (zodra je rekening een vastgesteld bedrag overschrijdt, wordt het overschot naar je spaarrekening overgeschreven).
Verzekering
Bij overlijden door ongeval, keert de verzekering een uitkering uit aan je naasten. Meer info vind je hier.
Een rekening die fiscaal voordelig is
De jaarlijkse interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot € 980/jaar per belastingplichtige (inkomensjaar 2022).​​​​​​​ Daarbovenop wordt een roerende voorheffing van 15% per jaar geheven.
Meer informatie
Alvorens in te schrijven, raadpleeg je best de essentiële informatie voor de spaarder, met een overzicht van de kenmerken, risico’s, de kosten en taksen.
Risico's

Faillissementsrisico: in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de belegger het risico zijn spaargeld niet terug te krijgen of kan hij gedwongen worden het bedrag van zijn vorderingen op de financiële instelling boven 100.000 euro, dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt, te verminderen/om te zetten in kapitaalaandelen (Bail-in).

Inflatierisico: op korte termijn evolueert het rendement van een spaarproduct niet tegen hetzelfde tempo als de inflatie, ,wat voor de spaarder kan leiden tot een verlies aan koopkracht.

* Deze tarieven zijn van kracht sinds 18/04/2016 en kunnen veranderen naargelang de voorwaarden op de financiële markten. In dat geval brengen wij je hiervan op de hoogte via de rekeningafschriften of langs elektronische weg.

Een rekening openen bij bpost bank: heel eenvoudig.

Iedereen is uniek. Daarom hebben we verschillende formules van rekeningen en manieren om ze te openen. Je kiest naargelang je voorkeuren, gewoonten en tijdsindeling.

Afspraak in het kantoor van je keuze

Je kunt een rekening openen aan het loket.
Indien je dat wenst, kun je ook een afspraak maken met een van onze experten. 

Je kunt je rekening ook rechtstreeks via PCBanking openen.

 

Kies de rekening die het best bij je past
Onze rekeningpakketten zijn aangepast aan je leeftijd of je manier van sparen. De Cocoon Spaarrekening is ideaal voor jongeren die maandelijks sparen. De spaarrekening is geschikter voor  mensen die bijvoorbeeld grotere bedragen willen kunnen storten.

Start het sparen
Vanaf nu kun je beginnen te sparen.
Informatie en nuttige diensten
Type investering: gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur, van bpost bank, nv naar Belgisch recht.
Klachten

Je kunt elke klacht over onze producten en/of diensten per post sturen naar bpost bank SA, Customer Services, Markiesstraat 1 bte 2, 1000 Brussel of per e-mail naar quality@bpostbank.be.

Indien je niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kune je je klacht per post sturen naar Ombudsfin - Ombudsman voor financiële geschillen - Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 bte 2, 1000 Brussel of per e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be.