De Spaarrekening
Je kunt een reserve opbouwen
Geen minimum en geen maximumbedrag
Automatisch sparen mogelijk

De Spaarrekening, een gereglementeerde spaarrekening voor onbepaalde duur, die door bpost bank worden gecommercialiseerd. Een rekening waarvan je je geld kan afhalen wanneer je dat wenst. Het is een geruststelling om over een financiële reserve te beschikken. Over het algemeen wordt gesteld dat een huishouden moet beschikken over 3 keer het maandelijkse netto-inkomen om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte voorvallen. Dit is uiteraard een orde van grootte die je kunt aanpassen in functie van je inkomsten, lasten en levensstijl.

De Spaarrekening: praktisch voor als je vaak geld wilt afhalen
Je kunt een reserve opbouwen zonder limiet
Geen minimum- en geen maximumbedrag. Je haalt geld af wanneer je het nodig hebt.
Een rekening die jaarlijks opbrengt*

Een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie van 0,25%. De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De rentes zijn op jaarbasis berekend.

Automatisch sparen
Om niet te vergeten te sparen, kun je kiezen voor een permanente opdracht (vast tijdstip en vast bedrag) of voor de automatische storting (zodra je rekening een vastgesteld bedrag overschrijdt, wordt het overschot naar je spaarrekening overgeschreven).
Een rekening die fiscaal voordelig is
De jaarlijkse interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot € 980/jaar per belastingplichtige (inkomensjaar 2023).​​​​​​​ Daarbovenop wordt een roerende voorheffing van 15% per jaar geheven.
Risico's

- Faillissementsrisico: in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de belegger het risico zijn spaargeld niet terug te krijgen of kan hij gedwongen worden het bedrag van zijn vorderingen op de financiële instelling boven 100.000 euro, dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt, te verminderen/om te zetten in kapitaalaandelen (Bail-in).

 

Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Meer informatie
Voor het openen van de rekening, raadpleeg je best de essentiële informatie voor de spaarder, met een overzicht van de kenmerken, risico’s, de kosten en taksen.
Klachten
Je kan elke klacht over onze producten en/of diensten per post sturen naar bpost bank NV, Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar quality@bpostbank.be .
Indien je niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan je jouw klacht per post sturen naar Ombudsfin - Ombudsman voor financiële geschillen - Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be .
* Deze tarieven zijn van kracht sinds 14/08/2023 en kunnen veranderen naargelang de voorwaarden op de financiële markten. In dat geval brengen wij je hiervan op de hoogte via de rekeningafschriften of langs elektronische weg.

Een Spaarrekening openen bij bpost bank: heel eenvoudig.

Afspraak in het kantoor van je keuze

Je kunt een rekening openen aan het loket.
Indien je dat wenst, kun je ook een afspraak maken met een van onze experten. 

Of open de rekening rechtstreeks via PCbanking

Je kunt je rekening ook rechtstreeks via PCbanking openen.


Informatie en nuttige diensten
Type investering: gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur, van bpost bank, nv naar Belgisch recht.