De Cocoon Spaarrekening
Je kunt een reserve opbouwen
Een rekening die jaarlijks opbrengt
Geen minimum en een maximumbedrag van €500/maand

De Cocoon Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening voor onbepaalde tijd gecommercialiseerd door bpost bank. Je spaart graag op je eigen tempo, terwijl je geld beschikbaar blijft voor onvoorziene omstandigheden. De ideale formule voor iedereen jonger dan 40 jaar. Knus en comfortabel, als een cocon!

De Cocoon Spaarrekening: de meest comfortabele voor jongeren en jongvolwassenen
Je kunt een reserve opbouwen en je geld blijft altijd beschikbaar
Geen maandelijks minimum en een maximumbedrag van € 500/maand. Voorbehouden aan personen jonger dan 40 jaar.
Een rekening die jaarlijks opbrengt*

Een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 1,25%. De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De rentes zijn op jaarbasis berekend.

Automatisch sparen
Om niet te vergeten te sparen, kun je kiezen voor een permanente opdracht (gratis). Bepaal de periode, liefst in het begin van de maand, dan gaat het gemakkelijker.
Een rekening die fiscaal voordelig is
De jaarlijkse interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot € 980/jaar per belastingplichtige (inkomensjaar 2023).​​​​​​​ Daarbovenop wordt een roerende voorheffing van 15% per jaar geheven.
Risico's

- Faillissementsrisico: in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de belegger het risico zijn spaargeld niet terug te krijgen of kan hij gedwongen worden het bedrag van zijn vorderingen op de financiële instelling boven 100.000 euro, dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt, te verminderen/om te zetten in kapitaalaandelen (Bail-in).

 

- Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Meer informatie
Voor het openen van de rekening, raadpleeg je best de essentiële informatie voor de spaarder, met een overzicht van de kenmerken, risico’s, de kosten en taksen.
Klachten
Je kan elke klacht over onze producten en/of diensten per post sturen naar bpost bank NV, Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar quality@bpostbank.be .
Indien je niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan je jouw klacht per post sturen naar Ombudsfin - Ombudsman voor financiële geschillen - Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be .
* Deze tarieven zijn geldig sinds 01/12/2023 en kunnen wijzigen naargelang de marktomstandigheden. Als dat het geval is, word je daarvan op de hoogte gebracht door middel van de rekeningafschriften of langs elektronische weg.

Een Cocoon Spaarrekening openen bij bpost bank: heel eenvoudig.

Afspraak in het kantoor van je keuze

Je kunt een Cocoon spaarrekening openen aan het loket. Indien je wenst, kun je ook een afspraak maken met een van onze experten.


Of open de rekening rechtstreeks via PCbanking
Je kunt je rekening ook rechtstreeks via PCbanking openen.

Informatie en nuttige diensten
Type investering: gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur, van bpost bank, nv naar Belgisch recht.