De Cocoon spaarrekening
Je kunt een reserve opbouwen
Een rekening die jaarlijks opbrengt
Geen minimum en een maximumbedrag van € 500/maand

De Cocoon Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening voor onbepaalde tijd gecommercialiseerd door bpost bank. Je spaart graag op je eigen tempo, terwijl je geld beschikbaar blijft voor onvoorziene omstandigheden. De ideale formule voor iedereen jonger dan 40 jaar. Knus en comfortabel, als een cocon!

De Cocoon Spaarrekening: de meest comfortabele voor jongeren en jongvolwassenen
Je kunt een reserve opbouwen en je geld blijft 100% beschikbaar
Geen maandelijks minimum en een maximumbedrag van € 500/maand. Voorbehouden aan personen jonger dan 40 jaar.
Een rekening die jaarlijks opbrengt*
Een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 0,15% voor elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. De rentes zijn op jaarbasis berekend.
Automatisch sparen
Om niet te vergeten te sparen, kun je kiezen voor een permanente opdracht (gratis). Bepaal de periode, liefst in het begin van de maand, dan gaat het gemakkelijker.
Verzekering
Bij overlijden door ongeval, keert de verzekering een uitkering uit aan je naasten. Meer info vind je hier.
Een rekening die fiscaal voordelig is
De jaarlijkse interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot € 980/jaar per belastingplichtige (inkomensjaar 2022).​​​​​​​ Daarbovenop wordt een roerende voorheffing van 15% per jaar geheven.
Meer informatie
Alvorens in te schrijven, raadpleeg je best de essentiële informatie voor de spaarder, met een overzicht van de kenmerken, risico’s, de kosten en taksen.
Risico's
Faillissementsrisico: in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de belegger het risico zijn spaargeld niet terug te krijgen of kan hij gedwongen worden het bedrag van zijn vorderingen op de financiële instelling boven 100.000 euro, dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt, te verminderen/om te zetten in kapitaalaandelen (Bail-in).
Inflatierisico: op korte termijn evolueert het rendement van een spaarproduct niet tegen hetzelfde tempo als de inflatie, wat voor de spaarder kan leiden tot een verlies aan koopkracht.
* Deze tarieven zijn geldig sinds 09/07/2018 en kunnen wijzigen naargelang de marktomstandigheden. Als dat het geval is, word je daarvan op de hoogte gebracht door middel van de rekeningafschriften of langs elektronische weg.

Een rekening openen bij bpost bank: heel eenvoudig.

Iedereen is uniek. Daarom hebben we verschillende formules van rekeningen en manieren om ze te openen. Je kiest naargelang je voorkeuren, gewoonten en tijdsindeling.

Afspraak in het kantoor van je keuze

Je kunt een rekening openen aan het loket.
Indien je wenst, kun je ook een afspraak maken met een van onze experten.
Je kunt je rekening ook rechtstreeks via PCBanking openen.

 

Kies de rekening die het best bij je past
Onze rekeningformules kunnen worden gekozen op basis van je leeftijd of de manier waarop je spaart. De Cocoon Spaarrekening is ideaal voor jongeren die maandelijks sparen. De spaarrekening is geschikter voor mensen die bijvoorbeeld grotere bedragen willen kunnen storten.


Start het sparen
Vanaf nu kun je beginnen te sparen.
Informatie en nuttige diensten
Type investering: gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur, van bpost bank, nv naar Belgisch recht.
Klachten:
Je kan elke klacht over onze producten en/of diensten per post sturen naar bpost bank SA, Customer Services, Markiesstraat 1 bte 2, 1000 Brussel of per e-mail naar quality@bpostbank.be.
Indien je niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan je jouw klacht per post sturen naar Ombudsfin - Ombudsman voor financiële geschillen - Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 bte 2, 1000 Brussel of per e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be.