De Cocoon+ Spaarrekening
Je kunt een reserve opbouwen
Een aantrekkelijk rendement
Geen minimum bedrag en een maximumbedrag van 100.000€

De Cocoon+ Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening voor onbepaalde tijd gecommercialiseerd door bpost bank. Het rendement is aantrekkelijk en je kunt geld opnemen wanneer je maar wilt. Het bedrag dat je kunt storten is beperkt tot 100.000€.

De Cocoon+ Spaarrekening: aantrekkelijk voor bedragen lager dan 100.000€
Je kunt een veiligheidsreserve opbouwen en je geld blijft altijd beschikbaar
Geen maandelijks minimum en een maximumbedrag van 100.000€. Je haalt geld af wanneer je het nodig hebt.
Een rekening die jaarlijks opbrengt*

Een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 1,00%. De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De rentes zijn op jaarbasis berekend.

Automatisch sparen
Om niet te vergeten te sparen, kun je kiezen voor een permanente opdracht (gratis). Bepaal de periode, liefst in het begin van de maand, dan gaat het gemakkelijker.
Een rekening die fiscaal voordelig is
De jaarlijkse interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot € 980/jaar per belastingplichtige (inkomensjaar 2023).​​​​​​​ Daarbovenop wordt een roerende voorheffing van 15% per jaar geheven.
Risico's

- Faillissementsrisico: in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de belegger het risico zijn spaargeld niet terug te krijgen of kan hij gedwongen worden het bedrag van zijn vorderingen op de financiële instelling boven 100.000 euro, dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt, te verminderen/om te zetten in kapitaalaandelen (Bail-in).

 

- Inflatierisico: op korte termijn evolueert het rendement van een spaarproduct niet tegen hetzelfde tempo als de inflatie, wat voor de spaarder kan leiden tot een verlies aan koopkracht.

Meer informatie
Voor het openen van de rekening, raadpleeg je best de essentiële informatie voor de spaarder, met een overzicht van de kenmerken, risico’s, de kosten en taksen.
Klachten
Je kan elke klacht over onze producten en/of diensten per post sturen naar bpost bank NV, Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar quality@bpostbank.be .
Indien je niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan je jouw klacht per post sturen naar Ombudsfin - Ombudsman voor financiële geschillen - Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be .
* Deze tarieven zijn geldig sinds 14/08/2023 en kunnen wijzigen naargelang de marktomstandigheden. Als dat het geval is, word je daarvan op de hoogte gebracht door middel van de rekeningafschriften of langs elektronische weg.

Hoe een Cocoon+ Spaarrekening openen bij bpost bank?

Afspraak in het kantoor van je keuze

Je kunt een rekening openen aan het loket.
Indien je wenst, kun je ook een afspraak maken met een van onze experten.

 

Informatie en nuttige diensten
Type investering: gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur, van b
post bank, nv naar Belgisch recht.