De opbrengst van de Niet-gereglementeerde Spaarrekening bestaat uit de basisrente en de getrouwheidspremie.

Basisrente: 0%

  • Toegekend op alle bedragen die op de niet-gereglementeerde Spaarrekening worden gestort.
  • Berekend per dag, vanaf de dag na de storting (valutadatum = D+1) tot de dag van de opname (valutadatum = D).
  • De rentevoet is niet gewaarborgd; hij schommelt in functie van de marktomstandigheden.

Getrouwheidspremie: 0%

  • Toegekend op elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de Niet-gereglementeerde Spaarrekening is blijven staan.
  • Berekend vanaf de 1ste kalenderdag volgend op de storting (valutadatum = D+1).
  • De rentevoet is die die geldt op het moment van de storting; hij is gewaarborgd gedurende de lopende getrouwheidsperiode.

De rente wordt op jaarbasis berekend. De verworven basisrente wordt op 01/01 gestort. De getrouwheidspremie wordt na 12 maanden verworven, en wordt 4 keer per jaar gestort namelijk op 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10.
Wanneer een van deze rentevoeten wijzigt, dan zal dit gecommuniceerd worden via een geïntegreerd bericht, op deze website.