Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 27/03/2017. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

 

Niet-gereglementeerde Spaarrekening

  

 

Wilt u dat uw geld steeds beschikbaar blijft ? Dan is de Niet-gereglementeerde Spaarrekening van bpost bank de ideale oplossing. U beschikt op elk moment over uw spaargeld. Onmiddellijk, zonder vooropzeg en zonder formaliteiten. U stort geld op uw Niet-gereglementeerde Spaarrekening of haalt het eraf volgens de noden van uw bedrijf.

Karakteristieken:

 • Basisrente 0% en  getrouwheidspremie: 0%
 • Uw geld blijft beschikbaar
 • Geen minimumbedrag
 • Gratis
 • 30% roerende voorheffing op de interesten

De Niet-gereglementeerde Spaarrekening in detail:

De opbrengst van de Niet-gereglementeerde Spaarrekening bestaat uit de basisrente en de getrouwheidspremie.

Basisrente: 0%

 • Toegekend op alle bedragen die op de niet-gereglementeerde Spaarrekening worden gestort.
 • Berekend per dag, vanaf de dag na de storting (valutadatum = D+1) tot de dag van de opname (valutadatum = D).
 • De rentevoet is niet gewaarborgd; hij schommelt in functie van de marktomstandigheden.

Getrouwheidspremie: 0%

 • Toegekend op elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de Niet-gereglementeerde Spaarrekening is blijven staan.
 • Berekend vanaf de 1ste kalenderdag volgend op de storting (valutadatum = D+1).
 • De rentevoet is die die geldt op het moment van de storting; hij is gewaarborgd gedurende de lopende getrouwheidsperiode.

De rente wordt op jaarbasis berekend. De verworven basisrente wordt op 01/01 gestort. De getrouwheidspremie wordt na 12 maanden verworven, en wordt 4 keer per jaar gestort namelijk op 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10.
Wanneer een van deze rentevoeten wijzigt, dan zal dit gecommuniceerd worden via een geïntegreerd bericht, op deze website.

U kunt uw rekeningafschriften gratis afdrukken op de afschriftenprinters in uw postkantoor en via PCbanking. bpost bank kan de rekeningafschriften ook naar uw adres opsturen.*

* Raadpleeg de Tarieflijst voor de kosten per verzending naar uw adres.

 

Nuttige info en diensten:

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.


Tarieven
Bijzondere voorwaarden vanaf 10/06/2017
Bijzondere voorwaarden tot 10/06/2017 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst
 

 

 

 

  

Type investering: Niet-gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur.
bpost bank, NV naar Belgisch recht.

De basisrentevoet en de getrouwheidspremie kunnen op elk moment wijzigen. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. Alle rentevoetwijzigingen worden via de rekeningafschriften meegedeeld. 

 

Afdrukken