(U bent niet aangemeld)

Sparen en beleggen

Zoals bij elke bloeiende onderneming wenst u de permanente of tijdelijke liquiditeitsoverschotten op een risicoloze manier te beleggen. Bij bpost bank kan u een niet-gereglementeerde Spaarrekening openen.

Niet gereglementeerde Spaarrekening

 
  

Afdrukken