(U bent niet aangemeld)

Met uw Postchequerekening kunt u ook over cheques beschikken1. bpost bank aanvaardt ter creditering op uw Postchequerekening

 • circulaire cheques
 • nationale bankcheques, postcheques en postwissels
 • internationale postwissels
 • Gekruiste cheques - U zendt uw gekruiste cheques met of zonder verzamelstaat naar Financiële Post te 1100 Brussel.
 • Circulaire cheques - Circulaire cheques kunnen op aanvraag uitgegeven worden ten gunste van uw cliënten, leden of uitkeringsgerechtigden van wie het rekeningnummer niet gekend is of die geen rekeninghouder zijn.
  • Hoe gaat u te werk ? U verzendt uw betalingsopdrachten via Isabel.
  • Specificaties: Gedurende een termijn van 3 maanden vanaf de datum van uitgifte is de circulaire cheque betaalbaar:
   • in speciën in alle postkantoren en financiële instellingen van het land;
   • door creditering op een rekening.
   • Bij het verstrijken van die termijn, worden de niet-uitbetaalde bedragen automatisch terug op de rekening van de uitgever gecrediteerd.

1 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.