(U bent niet aangemeld)

betalingen

Nationale betalingen

Voor uw klanten

Door de meeste banken worden kosten aangerekend aan hun cliënten voor het gebruik van papieren overschrijvingen. Voornamelijk omdat dit aanzienlijke verwerkingskosten met zich mee brengt en de banken zwaar hebben geïnvesteerd in elektronische betaalmiddelen. Toch blijft het gebruik van papieren overschrijvingen populair bij het grote publiek. Om de betalingen van uw klanten te vergemakkelijken, drukken we uw documenten af met uw Postchequerekeningnummer(s):

Voorgedrukte overschrijvingen:

 • Nummer Postchequerekening + naam en adres van de opdrachtgever
 • Nummer Postchequerekening + naam en adres van de begunstigde
 • Overschrijving met gestructureerde mededeling (O.G.M.)
 • Het O.G.M. systeem laat u bovendien toe uw gegevens van de uitgevoerde betalingen via ISABEL of PCbanking te ontvangen.
 • Overschrijvingen met vrije mededeling
 • Overschrijvingen (OGM of met vrije mededeling) op DIN A4 (blanco). De voorgedrukte overschrijving is afscheurbaar onderaan de pagina. Verkrijgbaar als kettingformulier of gesneden op DIN A4.

Voor meer info over de huidige tarieven, klik hier.

Voor uw onderneming

Ook voor betalingen voor uw ondernemingen per papieren overschrijving kunt u terecht bij bpost bank. U post ze gratis in de blauwe brievenbus in uw postkantoor of stuurt ze gefrankeerd naar bpost bank, 1100 Brussel.Als u een memodatum vermeldt bij uw overschrijvingsopdracht, krijgt u de garantie dat de betaling op de opgegeven datum zal worden uitgevoerd. Door uw betaling zo dicht mogelijk bij de vervaldag te plaatsen, kunt u langer over uw liquiditeiten beschikken.

Om uw overschrijvingen elektronisch uit te voeren, beschikt u bij bpost bank over de meest moderne kanalen.

 • Isabel - Met Isabel kan u uw betalingen op elk moment van de dag in een ultrabeveiligde omgeving uitvoeren. U heeft de mogelijkheid om uw betalingen zowel individueel als collectief (via een bestand aangemaakt door uw boekhoudprogramma) door te sturen. Tenslotte is het ook mogelijk om Isabel rechtstreeks aan uw boekhoudprogramma te linken zodat u zelf geen gegevens meer hoeft te behandelen.
 • PCbanking - Met het praktische abonnement van PCbanking voert u van overal ter wereld op een eenvoudige en veilige manier uw (inter)nationale betalingen uit via het internet. Het is vooral geschikt voor eenvoudige verrichtingen.

De bankkaart geeft u toegang tot alle betaalterminals en biljettenverdelers van Bancontact/Mister Cash (België) en Maestro (buitenland).

Door uw regelmatige betalingen te automatiseren vermindert u de hoeveelheid administratief werk en worden de risico's op fouten beperkt.

Domiciliëringen

Om terugkerende betalingen met veranderlijke bedragen te regelen, zoals uw telefoon- en elektriciteitsrekeningen of uw verzekeringspremies kunt u het zich makkelijker maken met een domiciliëring.

Betaling per domiciliëring heeft talrijke voordelen voor uw onderneming:

 • Gemak: vervaldata van overschrijvingen moeten niet langer nauwlettend in het oog gehouden worden: alles gebeurt automatisch.
 • Overzicht: uw onderneming ontvangt de details van alle uitgevoerde operaties van uw debiteurs. De opvolging van de fakturatie wordt daardoor veel eenvoudiger.
 • Veiligheid: alle operaties van uw debiteurs worden uitgevoerd op de spildatum zoals u het wenst.

Zo bekleedt bpost bank een referentiepositie op de markt als centraliserende instelling. Talrijke bedrijven uit de telecommunicatie, energieverstrekking, pers en andere sectoren behoren tot onze klanten. Dit succes hebben we niet alleen te danken aan het voordelen van de domiciliëring maar ook aan volgende garanties:

 • Soepelheid: bestanden kunnen ons bezorgd worden via Isabel.
 • Snelheid: De fondsen zijn beschikbaar voor betalingen of beleggingen op de dag volgend op de gewenste spildatum.

Doorlopende opdrachten

bpost bank voert ook uw vaste betalingen automatisch uit (nationale en internationale) op een vastgesteld tijdstip (wekelijks, veertiendaagse, maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks). Het volstaat dat u een doorlopende betalingsopdracht geeft en de begunstigde, het bedrag, de mededeling, de uitvoeringsdatum en de periodiciteit bepaalt.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met POSTINFO op het nummer 022/012345 of via e-mail :postinfo@bpost.be.

Met uw Postchequerekening kunt u ook over cheques beschikken1. bpost bank aanvaardt ter creditering op uw Postchequerekening

 • circulaire cheques
 • nationale bankcheques, postcheques en postwissels
 • internationale postwissels
 • Gekruiste cheques - U zendt uw gekruiste cheques met of zonder verzamelstaat naar Financiële Post te 1100 Brussel.
 • Circulaire cheques - Circulaire cheques kunnen op aanvraag uitgegeven worden ten gunste van uw cliënten, leden of uitkeringsgerechtigden van wie het rekeningnummer niet gekend is of die geen rekeninghouder zijn.
  • Hoe gaat u te werk ? U verzendt uw betalingsopdrachten via Isabel.
  • Specificaties: Gedurende een termijn van 3 maanden vanaf de datum van uitgifte is de circulaire cheque betaalbaar:
   • in speciën in alle postkantoren en financiële instellingen van het land;
   • door creditering op een rekening.
   • Bij het verstrijken van die termijn, worden de niet-uitbetaalde bedragen automatisch terug op de rekening van de uitgever gecrediteerd.

1 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

 
  

Afdrukken