(U bent niet aangemeld)

Overdrachten over de ganse wereld kunnen opgemaakt worden in een veertigtal deviezen. Een overdracht, opgesteld in een andere munteenheid dan van het land van bestemming is mogelijk voor zover de begunstigde of zijn bank over een rekening in deze munteenheid beschikt. De uitvoeringstermijn bedraagt 2 tot 6 bankwerkdagen na debitering, afhankelijk van de deviezen en het land van bestemming.

Deze betalingsopdrachten kunt u laten uitvoeren via een internationaal betalingsorder, via Isabel of via PCbanking. Voor méér inlichtingen, contacteer onze dienst Buitenlandse betalingen op tel : 022/012345.