(U bent niet aangemeld)

Betalingen

Internationale betalingen

Sinds 1 juli 2003 is het tarief van grensoverschrijdende internationale overschrijvingen in euro binnen de Europese Unie gelijkgeschakeld met de tarieven voor binnenlandse overschrijvingen. De betalingsopdrachten moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Gebruik van het formulier Europese overschrijving
 • Overschrijving uitgedrukt in EUR
 • Afkomstig van of bestemd voor een lidstaat an de Europese Unie, incl. België + Zwitserland, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein
 • Vermelding van naam, adres en IBAN van de begunstigde
 • Vermelding van BIC van de bank van de begunstigde
 • Gedeelde kosten (shared)

Indien één van deze voorwaarden niet vervuld is, zijn de internationale tarieven van toepassing.

IBAN & BIC

Voor de grensoverschrijdende betalingen zijn de Europese banken (ECBS) overeengekomen om de bankrekeningen op uniforme wijze te structureren

 • IBAN -Deze uniforme structuur van het rekeningnummer wordt IBAN genoemd (International Bank Account Number). Het is het bankrekeningnummer van de begunstigde bij grensoverschrijdende betalingen.Een IBAN is samengesteld uit de code van het land waar de rekening wordt gehouden, een numerieke controlesleutel van 2 cijfers en het nationaal rekeningnummer (uw traditioneel rekeningnummer). Het rekeningnummer wordt voorafgegaan door de letters "IBAN" en is opgesplitst in groepen van 4 tekens gescheiden door een spatie. Deze structuur vergemakkelijkt de automatische uitvoering van internationale betalingen en verzekert de correcte identificatie van de rekening van de begunstigde. Zo zal de betaling sneller behandeld worden en worden de risico's op fouten beperkt.
 • BIC -De BIC (Bank Identifier Code), ook Swift-adres genoemd, is de internationale code ter identificatie van de bank van de begunstigde. Zo is de BIC van bpost bank: BPOTBEB1 Deze code is noodzakelijk om geautomatiseerde buitenlandse betalingen snel en juist te kunnen richten naar de betrokken banken.
 • Waar vindt u de IBAN-BIC code?
  • Het IBAN & BIC nummer van uw leverancier staat doorgaans vermeld op de factuur.
  • Het IBAN & BIC nummer van uw onderneming staat vermeld op uw uittreksels (ook consulteerbaar via PCbanking).

 

Overdrachten over de ganse wereld kunnen opgemaakt worden in een veertigtal deviezen. Een overdracht, opgesteld in een andere munteenheid dan van het land van bestemming is mogelijk voor zover de begunstigde of zijn bank over een rekening in deze munteenheid beschikt. De uitvoeringstermijn bedraagt 2 tot 6 bankwerkdagen na debitering, afhankelijk van de deviezen en het land van bestemming.

Deze betalingsopdrachten kunt u laten uitvoeren via een internationaal betalingsorder, via Isabel of via PCbanking. Voor méér inlichtingen, contacteer onze dienst Buitenlandse betalingen op tel : 022/012345.

 
  

Afdrukken