(U bent niet aangemeld)

In geval van overlijden vóór de vervaldag ontvangt de door u aangeduide begunstigde:

  • voor de Verzekeringsbons op 3 tot 6 jaar: de waarde van de Bon op het moment van overlijden met een minimum van 130% van de gestorte nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taksen en instapkosten);
  • voor de Verzekeringsbons op 8 jaar en 1 dag: de waarde van de Bon op het moment van overlijden.