(U bent niet aangemeld)

U kunt uw contract op elk moment terugkopen mits betaling van een afkoopvergoeding. Voor de Verzekeringsbon op 8 jaar en 1 dag zal roerende voorheffing worden geheven.