(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 01/02/2015, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

VERZEKERINGSBON

Een eenvoudige belegging, een gewaarborgd rendement 

Geïnteresseerd?

't Is prettig om te weten waar je naartoe gaat. Met een Verzekeringsbon is alles simpel en duidelijk. Het rendement is vast, netto en gewaarborgd: u weet van in het begin welk kapitaal u op de vervaldag in handen zult krijgen.

Sterke punten:

 • Gewaarborgde rentevoet  
 • Nettokapitaal gewaarborgd*
 • Voordelige overlijdensdekking
 • Geen roerende voorheffing op de vervaldag 

Kenmerken:

 • Individuele levensverzekering van Tak 21 van AG Insurance
 • Looptijd: 8 jaar en een dag
 • Bedrag: vanaf 2.500€

De Verzekeringsbon in detail:

 • Gewaarborgde rente. Al bij de intekening kent u het kapitaal dat u op de vervaldag krijgt.
  - 1,00% voor de Verzekeringsbon op 8 jaar en een dag.
 • Gekapitaliseerde interesten. Tijdens de looptijd van het contract worden de interesten elke maand tegen dezelfde rentevoet herbelegd zodat ze op hun beurt weer interesten opleveren.

  Rentevoeten geldig op 01/11/2016 . Wijzigingen zijn altijd mogelijk.

Benieuwd om te weten wat uw kapitaal kan opbrengen? Maak een simulatie

Volgens de huidige wetgeving betaalt u geen roerende voorheffing op de vervaldag van het contract, noch in geval van overlijden vóór de vervaldag.

U kunt uw contract op elk moment terugkopen mits betaling van een afkoopvergoeding. Voor de Verzekeringsbon op 8 jaar en 1 dag zal roerende voorheffing worden geheven.

In geval van overlijden vóór de vervaldag ontvangt de door u aangeduide begunstigde:

 • voor de Verzekeringsbons op 3 tot 6 jaar: de waarde van de Bon op het moment van overlijden met een minimum van 130% van de gestorte nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taksen en instapkosten);
 • voor de Verzekeringsbons op 8 jaar en 1 dag: de waarde van de Bon op het moment van overlijden.

Bij de Verzekeringsbon kiest u wie de begunstigde zal zijn in geval van overlijden vóór de vervaldag van de belegging. Zo weet u wie uw geld zal krijgen mocht er u iets overkomen.

Alternatieve producten:

Kasbon
Staatsbon

Nuttige info en diensten:

Rentevoeten
Algemene voorwaarden
Financiële infofiche
Informatie over beleggingen

 

 

 

Beleggersprofiel

 * Nettokapitaal = kapitaal exclusief taksen en instapkosten.

Type investering : individuele levensverzekering van Tak 21.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

 

 

Afdrukken

Naar Investeren: gewaarborgd rendement