(U bent niet aangemeld)

  • Gewaarborgde rentevoet. U weet dus van bij het begin hoeveel u op de vervaldag zult krijgen.
    • 0,20% voor de Termijnbon op 3 maanden.
    • 0,50% voor de Termijnbon op 6 maanden.
  • Interesten. U ontvangt uw interesten op de vervaldag.

De interesten van de Termijnbon zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.