(U bent niet aangemeld)

  • Gewaarborgde rentevoet. De rente op uw Staatsbon wordt bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën en is gewaarborgd tot de vervaldag. U weet dus van bij het begin hoeveel u zult krijgen.

Klik hier voor meer info over de huidige uitgifte.

Interesten: u ontvangt uw interesten elk jaar.

De interesten van de Staatsbon zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
Daarnaast zijn er geen bijkomende kosten.