(U bent niet aangemeld)

Bij onvoorziene omstandigheden kunnen de Staatsbons aan marktrente verkocht worden, d.w.z. aan een rentevoet die elke dag verandert. bpost bank zal ze voor u op de beurs aanbieden.