(U bent niet aangemeld)

Staatsbon

Met zekerheid de zekerste 

 

U zoekt een veilige manier om uw spaargeld te laten opbrengen? Met een vaste, gewaarborgde interest? Dan is de Staatsbon, uitgegeven door de Belgische staat, precies wat u nodig hebt.

Sterke punten:

  • Gewaarborgd door de staat
  • Gewaarborgd, vast rendement
  • Kapitaal beschermd op vervaldag
  • Interesten worden elk jaar uitbetaald

Kenmerken:

  • 4 maal per jaar uitgegeven
  • Bedrag: vanaf 100€

De Staatsbon in detail:

  • Gewaarborgde rentevoet. De rente op uw Staatsbon wordt bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën en is gewaarborgd tot de vervaldag. U weet dus van bij het begin hoeveel u zult krijgen.

Klik hier voor meer info over de huidige uitgifte.

Interesten: u ontvangt uw interesten elk jaar.

De interesten van de Staatsbon zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
Daarnaast zijn er geen bijkomende kosten.

Uw Staatsbons worden gratis bewaard en beheerd op een Effectendepot. Wij zorgen voor alles. Uw interesten worden automatisch op uw rekening gestort en op de vervaldatum wordt uw kapitaal u rechtstreeks teruggestort.

Bij onvoorziene omstandigheden kunnen de Staatsbons aan marktrente verkocht worden, d.w.z. aan een rentevoet die elke dag verandert. bpost bank zal ze voor u op de beurs aanbieden.


Voor bijkomende vragen of in geval van klachten

Consumentenombudsdienst

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder,met name het kredietrisico; solvabiliteitsrisico van de door de verzekeraar gebruikte tegenpartijen, het liquiditeitsrisico; risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht, rentevoetsrisico;met een koersdaling van het effect als gevolg.

Nuttige info en diensten:

Agentschap van de schuld
Effectendepot
Kennisfiche
Informatiebrochure

  
  

Afdrukken

 Naar Investeren: gewaarborgd rendement

 

ritmo