(U bent niet aangemeld)

Voor natuurlijke personen die in België verblijven, zijn de jaarlijkse interesten van de Spaarrekening voor het inkomstenjaar 2017* tot 1.880€ vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven dit bedrag wordt 15% roerende voorheffing ingehouden.

Deze vrijstelling geldt per jaar en per belastingplichtige. Gehuwden en wettelijk samenwonenden krijgen een dubbele vrijstelling tot 3.760€* op hun gemeenschappelijke Spaarrekening.

* De Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening. Indien u houder bent van meerdere gereglementeerde spaarrekeningen en indien de som van de interesten hoger is dan het bedrag van de vrijgestelde schijf, dan dient u dat aan te geven in uw fiscale aangifte zodat 15% roerende voorheffing kan worden ingehouden op de niet-vrijgestelde schijf.