(U bent niet aangemeld)

  • Gewaarborgde rentevoet van 0,75%. De op een premie toegepaste gewaarborgde rentevoet is die die op het ogenblik van de storting van kracht is.
  • Winstdeling. In functie van de resultaten van AG Insurance en de economische conjunctuur kan eventueel een jaarlijkse winstdeling worden toegekend. De winstdeling is niet gegarandeerd. 

    Rentevoet geldig op 01/11/2016. Wijzigingen zijn altijd mogelijk.