(U bent niet aangemeld)

Als de overheid belastingverminderingen toestaat, zou het jammer zijn er niet van te profiteren. Met Post Optima PENSION recupereert u 30%* van de gestorte bedragen door ze in uw belastingaangifte te vermelden. Uiteraard rekening houdend met de begrenzingen van de fiscaal aftrekbare bedragen.

U krijgt een belastingaftrek voor elk jaar dat u een storting hebt gedaan.

Houd er rekening mee dat op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract (indien u dat afsloot na uw 55ste)** een bevrijdende anticipatieve belasting op uw spaartegoed zal worden geheven.

* Indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, in functie van uw beroepsinkomen en het beschikbare maximaal aftrekbare bedrag.
** Een voordelige eindtaks wordt afgehouden. Op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van het contract dat werd afgesloten na uw 55 jaar zal een 'anticipatieve taks' worden afgehouden die 8% bedraagt voor de contracten pensioensparen, en die 10% bedraagt voor de contracten lange termijn sparen. Deze taks zal afgehouden worden op het opgebouwde pensioenkapitaal (rekening houdend met andere wettelijke verplichtingen). Dankzij deze anticipatieve taks betaalt u geen belastingen meer op de stortingen die worden uitgevoerd na uw 60 jaar.
In geval van vroegtijdige afkoop van uw pensioencontract, zal er 33% belasting geheven worden. (het maximum van de gemeentetaks) in plaats van het voordelig tarief van 8% of 10%.