(U bent niet aangemeld)

  • Gewaarborgd nettokapitaal (nettokapitaal= gestorte premie exclusief taksen en eventuele kosten)
  • Geblokkeerd kapitaal: uw (klein)kind kan niet aan het geld vóór de einddatum*. Zelfs de ouders kunnen er niet aan raken als ze het contract niet hebben onderschreven.

* Behalve bij vooroverlijden van de verzekerde, d.w.z. indien het overlijden van de verzekeringsnemer dat van de begunstigde voorafgaat.