(U bent niet aangemeld)

  • Gewaarborgde rentevoet van 0,50%. De gewaarborgde rentevoet van toepassing op de premie is die die geldt op het ogenblik van de storting.
  • Winstdeling. In functie van de resultaten van AG Insurance en van de economische conjunctuur kan elk jaar een winstdeling worden toegekend. De winstdeling is niet gegarandeerd. 

    Rentevoeten geldig op 01/11/2016. Wijzigingen zijn altijd mogelijk.