(U bent niet aangemeld)

Post Optima JUNIOR

Het spaarplan dat meegroeit met uw kinderen 

 

Een geboorte, een verjaardag, een communie: prima gelegenheden om een Post Optima JUNIOR contract te onderschrijven. Daarmee bouwt u een kapitaal op om een kind een goede start te geven in het leven. Bestaat er een mooier cadeau?
Post Optima JUNIOR,een verzekeringscontract naar Belgisch recht, is een individuele levensverzekering TAK 21 van bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance (België) en aangeboden door bpost bank.

Sterke punten:

 • Eenvoudig en soepel 
 • Gewaarborgde rentevoet + een eventuele jaarlijkse winstdeling
 • Gewaarborgd nettokapitaal (nettokapitaal= gestorte premie exclusief taksen en eventuele kosten)
 • Op uw ritme 
 • Vanaf 30€/maand

Kenmerken:

 • Individuele levensverzekering van Tak 21 van AG Insurance 
 • Looptijd: minimaal 8 jaar en 1 maand
 • Bedrag: vanaf 30€/maand, 360€/jaar of een eenmalige storting van minimaal 360€

Post Optima JUNIOR in detail:

 • Gewaarborgde rentevoet van 0,50%. De gewaarborgde rentevoet van toepassing op de premie is die die geldt op het ogenblik van de storting.
 • Winstdeling. In functie van de resultaten van AG Insurance en van de economische conjunctuur kan elk jaar een winstdeling worden toegekend. De winstdeling is niet gegarandeerd. 

  Rentevoeten geldig op 01/11/2016. Wijzigingen zijn altijd mogelijk.

Voor de stortingen hebt u meerdere mogelijkheden:

 • ofwel een eenmalige storting van minimaal 360€
 • ofwel een spaarplan van minimaal 30€/maand of 360€/jaar.

U kunt ook altijd bijkomende stortingen van minimaal 100€ doen en uw maandelijkse of jaarlijkse stortingen verhogen, verlagen of tijdelijk stopzetten

 • Gewaarborgd nettokapitaal (nettokapitaal= gestorte premie exclusief taksen en eventuele kosten)
 • Geblokkeerd kapitaal: uw (klein)kind kan niet aan het geld vóór de einddatum*. Zelfs de ouders kunnen er niet aan raken als ze het contract niet hebben onderschreven.

* Behalve bij vooroverlijden van de verzekerde, d.w.z. indien het overlijden van de verzekeringsnemer dat van de begunstigde voorafgaat.

 • U beslist op welke leeftijd het kind het kapitaal zal krijgen: 18, 21 of 24 jaar. Het contract moet echter wel een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.
 • Mocht u niet zeker zijn dat het kind het kapitaal goed zal gebruiken, dan kunt u zich altijd zelf als begunstigde aanduiden.


De kosten en eventuele taks kan in de 'financiële infofiche' terugevonden worden 

Voor vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw verzekeringsagent.
Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1/2 te B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of per mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name het solvabiliteitsrisico van de verzekeraar; deze producten worden gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest, Liquiditeitsrisico In geval van vervroegde opvraging kunnen kosten verschuldigd zijn.

Nuttige info en diensten:

Rentevoeten
Algemene voorwaarden
Financiële infofiche
Kennisfiche

 

 

Beleggersprofiel
  

De financiële infofiche en algemene voorwaarden zijn tevens gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon.

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 21.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be).

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2 – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471, is ingeschreven onder het nr. 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Afdrukken

Naar Beleggingen

 

ritmo