(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 15/02/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima STABILITY

Post Optima INVEST gekoppeld aan het fonds Post Optima STABILITY - Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Parisbas Fortis NV.

Hoger mikken, zonder schrik 

Geïnteresseerd?

In de huidige economische context is het niet makkelijk om de juiste keuze te maken. Op veilig spelen met een vast maar momenteel erg laag rendement? Of een andere manier zoeken om uw kapitaal te laten opbrengen? Met Post Optima STABILITY is uw meerwaarde gelinkt aan 4 obligatiefondsen, waarvan de activa het risico verkleinen dat er geen rendement is.

Sterke punten:

 • Meerwaarde gekoppeld aan 4 obligatiefondsen geselecteerd om hun stabiliteit en hun prestaties in het verleden
 • Nettokapitaal 100% beschermd op de vervaldag
 • Geen roerende voorheffing

Kenmerken:

 • Individuele levensverzekering gekoppeld aan een investeringsfonds (Tak 23) van AG Insurance 
 • Looptijd: 8 jaar en 1 maand (vervaldag op 08/04/2021)
 • Inschrijvingsperiode: van 14/01 t.e.m. 15/02/2013
 • Bedrag: vanaf 1.000€

Post Optima STABILITY in detail:

De potentiële meerwaarde is gelinkt aan de evolutie van een korf, die voor gelijke delen uit 4 obligatiefondsen samengesteld is: Ethna AKTIV E, Pimco Total Return Bond, Schroder ISF EURO Bond en Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund.

Om de twee jaar:

 • De evolutie van de korf wordt berekend ten opzichte van zijn startwaarde.
 • De evolutie van het best presterende fonds wordt weerhouden: een positieve evolutie blijft volledig behouden, terwijl een negatieve evolutie beperkt wordt tot 0%.
 • Het weerhouden fonds wordt dan uit de korf verwijderd.

Meerwaarde op de vervaldag:

 • De potentiële meerwaarde is gelijk aan het gemiddelde van de 4 weerhouden prestaties.

Wat is een obligatiefonds en welke voordelen biedt het?
Het gaat om een fonds dat voornamelijk in obligaties belegt. Aangezien obligaties - geheel of gedeeltelijk - een vast rendement opleveren, is het risico dat er geen rendement is, kleiner bij obligatiefondsen. Hun doel is trouwens de regelmatige stijging van het rendement op lange termijn. Deze fondsen worden beheerd door specialisten die inspelen op de marktopportuniteiten. En u profiteert ervan zonder u erom te moeten bekommeren.

Waarom kiezen voor Post Optima STABILITY in plaats van rechtstreeks in de obligatiefondsen te investeren?
Post Optima STABILITY is voor gelijke delen samengesteld uit 4 obligatiefondsen. Via één enkele belegging hebt u dus een portefeuille met meerdere investeringsfondsen, die zelf breed gediversifieerd zijn. Deze 4 fondsen werden geselecteerd om hun stabiliteit en hun prestaties in het verleden. Met Post Optima STABILITY kan de blootstelling aan risico dus worden verminderd terwijl de kans op rendement toeneemt.

En mijn kapitaal?
In tegenstelling tot de obligatiefondsen beschermt Post Optima STABILITY uw kapitaal. Hoe de markt ook evolueert, uw oorspronkelijke kapitaal* is op de vervaldag 100% beschermd, behoudens faling van BNP Paribas Fortis NV dat de bescherming van het nettokapitaal waarborgt.

* Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. de gestorte premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd, behoudens faling van BNP Paribas Fortis NV bij wie het totaal van de nettopremies werd belegd. Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (stable outlook) bij Moody's, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor's en A+ (stable outlook) bij Fitch.

Voor Post Optima INVEST hoeft u geen financieel expert te zijn! U hoeft geen aandelen, obligaties... uit te zoeken, noch ze op het goede moment te kopen of te verkopen. Het volstaat erop in te schrijven.

Mits betaling van de uitstapkosten kunt u uw contract afkopen tegen de inventariswaarde van het moment.

Met Post Optima STABILITY kunt u vrij kiezen wie de begunstigde wordt in geval van overlijden vóór de vervaldag van het contract. Zo weet u precies wie uw geld zal krijgen indien er u iets zou overkomen.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Kennisfiche

 

 

Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

 

Afdrukken

Naar Post Optima INVEST