(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 12/12/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima STABILITY 01/2025

Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Paribas Fortis

  

Geïnteresseerd?

Met Post Optima STABILITY 01/2025 kies voor het potentieel van Europese aandelen via 4 sectoriële indexen mat als extra proef een observaitesysteeem waarbij elke 2,5 jaar enkel de prestatie van de sterkst presterende index weerhouden wordt in de berekening van het eindresulaat.

Sterke punten:

  • Nettokapitaal (exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd op de vervaldagbehoudens faling of wanbetaling van BNP Paribas Fortis.
  • Geen roerende voorheffing
  • Geen plafond zal de eventuele stijging van de 4 indexen van de korf beperken

Kenmerken:

  • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 09/01/2025)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 1.000€ 
  • Inschrijvingsperiode: van 24/11 to 19/12/2014 (behoudens vervroegde afsluiting)

 

Nuttige info:

Beheersregelement
Financiële infofiche
Kennisfiche
Commerciële fiche

 

 

 

 

Beleggersprofiel

 

 

 

 

 

 

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).
 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST