(U bent niet aangemeld)

Waarom is Post Optima MUNDO interessant?
De huidige economische toestand en de vooruitzichten blijven onveranderd. Maar door de portefeuilles breed te diversifiëren is het mogelijk om de impact van de beursdalingen te beperken en te profiteren van de stijgingen. Post Optima MUNDO biedt zowel een diversifiëring wat het type activa betreft als een geografische spreiding (Europa, Verenigde Staten, opkomende markten).

Wat is het voordeel van die geografische spreiding?
Het voordeel is dat het niet nodig is te “kiezen” tussen de 3 regio's. Integendeel. Post Optima MUNDO bestaat uit 3 portefeuilles die in de 3 regio's investeren, maar elk met een overwicht in één bepaalde regio (zie tabel hiernaast). Voor een optimale spreiding per regio gebruiken de specialisten de trackers en de beursindexen die de reële tendensen op de 3 markten weergeven. Bij de selectie van de onderliggende waarden spelen nog andere parameters mee (die het potentiële rendement van de investering kunnen beperken). Het goede nieuws? Op de vervaldag van de investering wordt uw meerwaarde berekend op basis van de portefeuille die het best gepresteerd heeft.

Waarom de activa diversifiëren?
In elke regio wordt in een gelijke verhouding in aandelen en obligaties geïnvesteerd. Deze mix maakt het mogelijk om zowel van activa met een potentieel hoog rendement te profiteren als van activa met een beperkt risico.

En mijn kapitaal?
Uw geïnvesteerde kapitaal is op de vervaldag 100% beschermd*, behoudens faling van BNP Paribas Fortis dat de bescherming van het nettokapitaal waarborgt.

* Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. de gestorte premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd, behoudens faling van BNP Paribas Fortis NV bij wie het totaal van de nettopremies werd belegd. Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (stable outlook) bij Moody's, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor's en A+ (stable outlook) bij Fitch.