(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 22/03/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima MUNDO

Post Optima INVEST gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO - Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Parisbas Fortis NV.

Op naar de regio waar de economie groeit 

Geïnteresseerd?

Post Optima MUNDO komt tegemoet aan de huidige economische toestand. Deze investering investeert in 3 portefeuilles die verspreid zijn over 3 geografische gebieden. Hierdoor is het mogelijk om de impact van de beursdalingen te beperken. En op de vervaldag wordt de best presterende portefeuille gebruikt om de potentiële meerwaarde te berekenen.

Sterke punten:

  • Meerwaarde gelinkt aan de evolutie van 3 investeringsportefeuilles: EUROPE+, USA+ en EMERGING+ 
  • Nettokapitaal 100% beschermd op de vervaldag
  • Geen roerende voorheffing

Kenmerken:

  • Individuele levensverzekering gekoppeld aan een investeringsfonds (Tak 23) van AG Insurance 
  • Looptijd: 8 jaar en 1 maand (vervaldag op 15/05/2021)
  • Bedrag: vanaf 1.000€

Post Optima MUNDO in detail:

Meer info over de berekening van de evolutie van de portefeuilles en hun samenstelling in de rubriek “Rendement” onder de “Technische gegevens”.De potentiële meerwaarde is gelinkt aan de evolutie van 3 investeringsportefeuilles: EUROPE+, USA+ en EMERGING+ (opkomende markten)

Op de vervaldag:

De evolutie van elke portefeuille wordt berekend ten opzichte van zijn startwaarde. De meerwaarde is gelijk aan 70% van de evolutie van de best presterende portefeuille.

3 investeringsportefeuilles:

De 3 portefeuilles investeren in de 3 regio's, maar elk met de focus op een bepaalde regio. In elke regio wordt in een gelijke verhouding in aandelen en obligaties geïnvesteerd.

Post Optima MUNDO

Waarom is Post Optima MUNDO interessant?
De huidige economische toestand en de vooruitzichten blijven onveranderd. Maar door de portefeuilles breed te diversifiëren is het mogelijk om de impact van de beursdalingen te beperken en te profiteren van de stijgingen. Post Optima MUNDO biedt zowel een diversifiëring wat het type activa betreft als een geografische spreiding (Europa, Verenigde Staten, opkomende markten).

Wat is het voordeel van die geografische spreiding?
Het voordeel is dat het niet nodig is te “kiezen” tussen de 3 regio's. Integendeel. Post Optima MUNDO bestaat uit 3 portefeuilles die in de 3 regio's investeren, maar elk met een overwicht in één bepaalde regio (zie tabel hiernaast). Voor een optimale spreiding per regio gebruiken de specialisten de trackers en de beursindexen die de reële tendensen op de 3 markten weergeven. Bij de selectie van de onderliggende waarden spelen nog andere parameters mee (die het potentiële rendement van de investering kunnen beperken). Het goede nieuws? Op de vervaldag van de investering wordt uw meerwaarde berekend op basis van de portefeuille die het best gepresteerd heeft.

Waarom de activa diversifiëren?
In elke regio wordt in een gelijke verhouding in aandelen en obligaties geïnvesteerd. Deze mix maakt het mogelijk om zowel van activa met een potentieel hoog rendement te profiteren als van activa met een beperkt risico.

En mijn kapitaal?
Uw geïnvesteerde kapitaal is op de vervaldag 100% beschermd*, behoudens faling van BNP Paribas Fortis dat de bescherming van het nettokapitaal waarborgt.

* Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. de gestorte premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd, behoudens faling van BNP Paribas Fortis NV bij wie het totaal van de nettopremies werd belegd. Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (stable outlook) bij Moody's, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor's en A+ (stable outlook) bij Fitch.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Kennisfiche

 

 

Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

 

Afdrukken

Naar Post Optima INVEST