(U bent niet aangemeld)

De potentiële meerwaarde is gelijk aan 125% van de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 Price1-index, en wordt als volgt berekend: 

- De definitieve waarde van de index is gelijk aan het gemiddelde van 31 maandelijkse observaties tussen 31 januari 2020 en 29 juli 2022. 
- Berekening van de prestatie van de index in verhouding tot de beginwaarde.

1 De EURO STOXX Select Dividend 30-index Price biedt een blootstelling aan beursprestaties van de 30 bedrijven van de eurozone die de hoogste dividenden uitkeren in hun land, zonder deze dividenden evenwel uit te keren. De index type Price betekent dat de dividenden, uitgekeerd door de bedrijven waaruit de index is samengesteld, niet opnieuw worden geïnvesteerd in de index. Ze beïnvloeden dus niet rechtstreeks de waarde van de index. Samenstelling van de index op www.stoxx.com/indices > Dividend indices > STOXX Select Dividend indices.