(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 26/07/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima INDEX 08/2022

Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Paribas Fortis

  

Geïnteresseerd?

Met Post Optima INDEX 08/2022 koppelt u uw rendement aan de EURO STOXX Select Dividend 30 Price-index (zonder de dividenden op te strijken). Deze index is samengesteld uit de aandelen van de 30 bedrijven die in de eurozone de hoogste dividenden uitkeren. Dat getuigt niet alleen van een goede financiële gezondheid van deze bedrijven, maar heeft ook een zeer grote aantrekkingskracht op beleggers die hun koers ondersteunen ...

Sterke punten:

  • Nettokapitaal (exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd op de vervaldagbehoudens faling of wanbetaling van BNP Paribas Fortis 
  • Hefboomeffect: de eventuele meerwaarde is gelijk aan 125% van de stijging van de index 
  • Geen plafond zal de eventuele stijging van de index beperken
  • Geen roerende voorheffing

Kenmerken:

  • Looptijd: 9 jaar (vervaldag op 12/08/2022)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 1.000€ 

Post Optima INDEX 08/2022 in detail:

De potentiële meerwaarde is gelijk aan 125% van de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 Price1-index, en wordt als volgt berekend: 

- De definitieve waarde van de index is gelijk aan het gemiddelde van 31 maandelijkse observaties tussen 31 januari 2020 en 29 juli 2022. 
- Berekening van de prestatie van de index in verhouding tot de beginwaarde.

1 De EURO STOXX Select Dividend 30-index Price biedt een blootstelling aan beursprestaties van de 30 bedrijven van de eurozone die de hoogste dividenden uitkeren in hun land, zonder deze dividenden evenwel uit te keren. De index type Price betekent dat de dividenden, uitgekeerd door de bedrijven waaruit de index is samengesteld, niet opnieuw worden geïnvesteerd in de index. Ze beïnvloeden dus niet rechtstreeks de waarde van de index. Samenstelling van de index op www.stoxx.com/indices > Dividend indices > STOXX Select Dividend indices.
 

Nuttige info:

Beheersregelement
Financiële infofiche
Kennisfiche

 

 

 

Beleggersprofiel

 

 

 

 

 

 

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).
 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST