(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 29/08/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima FINVEX 09/2023

Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Paribas Fortis NV

  

Geïnteresseerd?

Met Post Optima FINVEX 09/2023 koppelt u uw rendement aan de Finvex Sustainable & Efficient Europe 301-index. Deze index heeft als doel een blootstelling te bieden aan een portefeuille van 30 Europese aandelen die zijn geselecteerd wegens hun kenmerken inzake duurzaamheid, liquiditeit, risico en diversificatie.

Hoofdkenmerken:

  • Nettokapitaal (exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd op de vervaldag behoudens faling of wantbetaling van BNP Paribas Fortis NV
  • Geen plafond zal de eventuele stijging van de index beperken 
  • Geen roerende voorheffing2 maar enkel een taks op premie van 2% bij onderschrijving

Kenmerken:

  • Looptijd: 9 jaar (vervaldag 12/09/2023)
  • Inschrijvingsperiode: van 28/07 tot 29/08/2014 (behoudens vervroegde afsluiting)
  • Bedrag: vanaf 1.000€ (inclusief taks en instapkosten)

 

Nuttige info:

Beheersregelement
Financiële infofiche
Kennisfiche
Commerciële fiche

 

 

 

 

Beleggersprofiel

 

 

 

 

 

 

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 De Finvex Sustainable & Efficient Europe 30-index (Bloomberg code: FSEURE Index) wordt Price Return genoemd. Dit betekent dat deze index de waarde omvat van alle aandelen samen met de netto dividenden die worden uitgekeerd door deze aandelen. Deze waarde wordt verminderd met een vast dividendrendement van 3,5% par jaar. Hierdoor wordt de invloed van wijzigingen in de dividendpolitiek van de respectievelijke ondernemingen in de index doorheen de jaren verminderd. Het is dus belangrijk om te weten dat de belegger niet de totaliteit van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index is samengesteld, ontvangt
2 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/07/2014 en onder voorbehoud van latere aanpassingen

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST