(U bent niet aangemeld)

  • Op einddatum wordt de individuele prestatie van elk aandeel berekend t.o.v. zijn startwaarde.
  • Als de prestatie van het aandeel positief is, wordt de werkelijke waarde weerhouden. En dit zonder plafond !
  • Als de prestatie van het aandeel negatief is, treedt een bijkomend mechanisme in werking.
  • Is deze prestatie gelegen tussen 0% en -35%? Dan wordt zij automatisch omgezet in zijn positieve waarde (bijv.: -35% wordt +35%).
  • Is deze prestatie lager dan -35%? Dan wordt de werkelijke waarde weerhouden.
  • De prestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden individuele evoluties van de 15 aandelen.
  • De meerwaarde1 komt overeen met de positieve prestatie van de korf. Deze is onbeperkt en kan nooit negatief zijn.