(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 20/10/2007, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima WIN

Post Optima WIN in de praktijk:  
 • Beleggingsfonds:
  - in het kader van de Post Optima INVEST levensverzekering (Tak 23)
  - het fonds is gekoppeld aan de prestaties van een korf van 15 internationale kwaliteitsaandelen2
 • Het fonds heeft een vaste looptijd van 5 jaar (de einddatum is vastgelegd op 08/11/2012)
 • Inschrijvingsperiode: van 17 september t.e.m. 20 oktober 2007
 • Uw startkapitaal1 is beschermd op einddatum
 • Onbeperkte potentiële meerwaarde1
 • U duidt zelf de persoon aan die uw belegging krijgt toegewezen, mocht u voor einddatum overlijden
 • Kosten:
  - beperkte instapkosten: 1,40%
  - verzekeringstaks: 1,1%

Post Optima WIN in detail:

 • Op einddatum wordt de individuele prestatie van elk aandeel berekend t.o.v. zijn startwaarde.
 • Als de prestatie van het aandeel positief is, wordt de werkelijke waarde weerhouden. En dit zonder plafond !
 • Als de prestatie van het aandeel negatief is, treedt een bijkomend mechanisme in werking.
 • Is deze prestatie gelegen tussen 0% en -35%? Dan wordt zij automatisch omgezet in zijn positieve waarde (bijv.: -35% wordt +35%).
 • Is deze prestatie lager dan -35%? Dan wordt de werkelijke waarde weerhouden.
 • De prestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden individuele evoluties van de 15 aandelen.
 • De meerwaarde1 komt overeen met de positieve prestatie van de korf. Deze is onbeperkt en kan nooit negatief zijn.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op einddatum, exclusief kosten en taksen.
2 Aandelen: zie Financiële Infofiche Levensverzekering voor Tak 23.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST