(U bent niet aangemeld)

  • Om de jaarprestatie te kunnen bepalen, wordt elk jaar de individuele evolutie van de 20 aandelen3 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde. De individuele evolutie die voor elk aandeel wordt weerhouden, wordt afgetopt op 8%.
    De jaarprestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden evoluties.
  • De meerwaarde op de einddatum is gelijk aan 8 maal de hoogste jaarprestatie. Die kan oplopen tot 64%.