(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 26/09/2009, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima TOP

Post Optima TOP in de praktijk:  

Voor uw geld is alleen het beste goed genoeg. Wat zou u zeggen van een belegging die enkel het beste resultaat meeneemt en waarop een slecht jaar geen enkele invloed heeft? Ontdek Post Optima TOP: de beleggingsverzekering waarvan de meerwaarde tot maar liefst 64%1 kan oplopen!

Sterke punten:

 • Netto investering beschermd op einddatum2
 • Tot 64% op 8 jaar en 1 maand
 • De mindere jaren hebben geen invloed op de meerwaarde: één enkel goed jaar volstaat
 • Inschrijven kan al vanaf € 1.000

Post Optima TOP in detail:

 • Om de jaarprestatie te kunnen bepalen, wordt elk jaar de individuele evolutie van de 20 aandelen3 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde. De individuele evolutie die voor elk aandeel wordt weerhouden, wordt afgetopt op 8%.
  De jaarprestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden evoluties.
 • De meerwaarde op de einddatum is gelijk aan 8 maal de hoogste jaarprestatie. Die kan oplopen tot 64%.
 • Netto investering beschermd op de einddatum2.
 • Tot 64% op 8 jaar en 1 maand.
 • De mindere jaren hebben geen invloed op de meerwaarde: één enkel goed jaar volstaat.
 • Mooi groeipotentieel:
  - de beginwaarden zijn laag
  - de korf bestaat uit aandelen van bekende grote bedrijven
 • Geen roerende voorheffing op de einddatum4.
 • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden vóór de einddatum.
 • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar.
 • Inschrijven kan al vanaf € 1.000.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op einddatum.
2 Op einddatum wordt de netto investering 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan eveneens een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie bij een daarvoor in de Europese Unie toegelaten onderneming gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van deze ondernemingen. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
3 Aandelen: zie Financiële Infofiche Levensverzekering.
4 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/08/2009 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST