(U bent niet aangemeld)

De jaarlijkse klik:
Vanaf het 3de jaar wordt de jaarlijkse klik als volgt bepaald:

  • De individuele evolutie van de 20 aandelen1 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De individuele evoluties worden afgetopt op 12%.
  • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden evoluties. Hij loopt op van 0 tot 12%.

De meerwaarde op vervaldag

  • De meerwaarde is gelijk aan de som van de 6 jaarlijkse kliks. Ze loopt op van 0 tot 72%.

1 Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. exclusief taksen en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op vervaldag en wordt via een financiƫle constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.