(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 31/12/2011, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima TITAN

Laat maar komen, die reuzen van de wereldeconomie 

 

Post Optima INVEST gekoppeld aan het fonds Post Optima TITAN - Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Paribas Fortis.

Sterke punten: 

  • Oorspronkelijk kapitaal1100% beschermd op vervaldag
  • Meerwaarde gekoppeld aan aandelen van reuzen van de wereldeconomie
  • Jaarlijkse klik tot 12% vanaf het 3de jaar
  • Looptijd van de investering 8 jaar en 1 maand
  • Inschrijven mogelijk vanaf 1000€

Post Optima TITAN in detail:

De jaarlijkse klik:
Vanaf het 3de jaar wordt de jaarlijkse klik als volgt bepaald:

  • De individuele evolutie van de 20 aandelen1 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De individuele evoluties worden afgetopt op 12%.
  • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden evoluties. Hij loopt op van 0 tot 12%.

De meerwaarde op vervaldag

  • De meerwaarde is gelijk aan de som van de 6 jaarlijkse kliks. Ze loopt op van 0 tot 72%.

1 Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. exclusief taksen en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op vervaldag en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.

Waarom Post Optima TITAN aan de internationale markten koppelen?
De index Dow Jones Global Titans is samengesteld uit de grootste multinationals ter wereld. Via Post Optima TITAN kunt u uw investering dus aan de reuzen van de wereldeconomie koppelen. Bedrijven die niet enkel op de Westerse markten actief zijn, maar ook van de economische boom van de groeilanden profiteren.

Waarom is het mechanisme van Post Optima TITAN interessant?
In de huidige economische context nemen we het best wat tijd zodat we van een sterkere groei van de Westerse markten kunnen profiteren. Post Optima TITAN houdt geen rekening met de prestaties van de eerste twee jaar. Het is daarom dat u vanaf het 3de jaar een jaarlijkse klik tot 12% kunt krijgen.

Heeft Post Optima TITAN nog andere troeven?
Zeker! Welke klik er ook bereikt is, de volgende jaren kan hij niet zakken. Op de vervaldag2 wordt er geen roerende voorheffing ingehouden. En de begunstigde bij overlijden voor de vervaldag kunt u vrij kiezen.

 

 

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. exclusief taksen en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op vervaldag en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.
2 Meer info: zie rubriek Financiële Infofiche Levensverzekeringen.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/11/2011 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST