(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 13/06/2009, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima TEMPO

Met een langere cyclus haalt u een beter resultaat  

Een beleggingsverzekering op langere termijn zodat uw geld volop de vruchten kan plukken van de heropleving van de financiële markten.

Sterke punten:

 • Mogelijke meerwaarde op de einddatum tot 80%
 • Kapitaalbescherming1
 • 2 factoren voor een hoog rendement:
  - een mechanisme waarmee u een jaarlijkse klik van 10% kunt boeken
  - een gunstige economische context door de lage startwaarden van de aandelen
 • Keuze van de begunstigde bij overlijden voor de einddatum
 • Intekenen kan vanaf € 1.000

Post Optima TEMPO in detail:

 • Elk jaar wordt de individuele evolutie van de 20 aandelen2 berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • De jaarlijkse prestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele prestaties van de aandelen, afgetopt op 10%.
 • De jaarlijkse klik is gelijk aan de jaarlijkse positieve prestatie van de korf en kan dus nooit negatief zijn.
 • Zodra de som van de jaarlijkse kliks gelijk is aan of hoger dan 10%, worden de volgende jaarlijkse kliks automatisch gelijkgesteld aan 10%, wat de werkelijke evolutie van de aandelen ook mag zijn.
 • De potentiële meerwaarde op de einddatum is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Die kan oplopen tot 80%.
 • Mogelijke meerwaarde op de einddatum tot 80%.
 • Kapitaalbescherming1.
 • 2 factoren voor een hoog rendement:
  - een mechanisme waarmee u een jaarlijkse klik van 10% kunt boeken.
  - een gunstige economische context door de lage startwaarden van de aandelen.
 • Geen roerende voorheffing op de einddatum3.
 • Keuze van de begunstigde bij overlijden voor de einddatum.
 • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar.
 • Intekenen kan vanaf € 1.000.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op einddatum, excl. kosten en taksen. De bescherming van de belegde nettopremie op de einddatum wordt gedekt door Fortis Bank NV. Het mechanisme voor de berekening van het uiteindelijke rendement, is gedekt bij een in de Europese Unie daarvoor toegelaten onderneming. Fortis Insurance Belgium NV staat niet in voor het eventuele falen van de bedrijven bij wie de indekking is genomen. De gevolgen vallen ten koste van de verzekeringsnemer van het levensverzekeringsproduct gekoppeld aan het betrokken beleggingsfonds.
2 De rendementen uit het verleden vormen geen garantie, noch een beperking voor de toekomst.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/04/2009 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST