(U bent niet aangemeld)

Hoe wordt de jaarlijkse klik bepaald?

  • De individuele evolutie van de 20 aandelen2van de korf wordt jaarlijks berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de individuele evoluties van de aandelen, stuk voor stuk afgetopt op 7%.
  • Zodra de som van de jaarlijkse kliks 20% bereikt, worden de volgende jaarlijkse kliks automatisch vastgelegd op 7%.

    De mogelijke meerwaarde op de einddatum is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze kan dus oplopen tot 56%1.

1 Op de einddatum wordt de netto investering (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.