(U bent niet aangemeld)

  • Mogelijke meerwaarde tot 56%1 op 8 jaar en 1 maand.
  • Mechanisme dat een automatische jaarlijkse klik van 7% mogelijk maakt.
  • Bescherming1 van uw kapitaal op einddatum.
  • Geen roerende voorheffing op einddatum3.
  • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar. Inschrijven al mogelijk vanaf € 1.000.

 

1 Op de einddatum wordt de netto investering (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Aandelenkorf: meer info in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen' hieronder en in het beheersreglement.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/09/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.