(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 30/10/2010, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima SELECTION 2

Investeren doe je ook om jezelf een extraatje te gunnen  

 

Uw geld, dat wilt u investeren om later van de opbrengst te kunnen profiteren. Met Post Optima SELECTION 2 kunt u zich straks ongetwijfeld een mooi extraatje permitteren. Naast kapitaalbescherming1 biedt deze investering u uitzicht op een meerwaarde die tot 56%1 kan oplopen! Bovendien is deze beleggingsverzekering gekoppeld aan een aandelenkorf die enkel uit bekende en sterke merken bestaat.

Sterke punten:

 • Tot 56% mogelijke meerwaarde1 op 8 jaar en 1 maand
 • Uw kapitaal is beschermd1 op einddatum
 • Geen roerende voorheffing op einddatum2

Post Optima SELECTION 2 in detail:

Hoe wordt de jaarlijkse klik bepaald?

 • De individuele evolutie van de 20 aandelen2van de korf wordt jaarlijks berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de individuele evoluties van de aandelen, stuk voor stuk afgetopt op 7%.
 • Zodra de som van de jaarlijkse kliks 20% bereikt, worden de volgende jaarlijkse kliks automatisch vastgelegd op 7%.

  De mogelijke meerwaarde op de einddatum is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze kan dus oplopen tot 56%1.

1 Op de einddatum wordt de netto investering (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
 

 • Mogelijke meerwaarde tot 56%1 op 8 jaar en 1 maand.
 • Mechanisme dat een automatische jaarlijkse klik van 7% mogelijk maakt.
 • Bescherming1 van uw kapitaal op einddatum.
 • Geen roerende voorheffing op einddatum3.
 • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar. Inschrijven al mogelijk vanaf € 1.000.

 

1 Op de einddatum wordt de netto investering (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Aandelenkorf: meer info in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen' hieronder en in het beheersreglement.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/09/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.
 

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op de einddatum wordt de netto investering (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie bij een daarvoor in de Europese Unie toegelaten onderneming gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van deze ondernemingen. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/09/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.
 

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST