(U bent niet aangemeld)

  • Mogelijke meerwaarde tot 75% op einddatum2.
  • Zeker een minimale meerwaarde van 15% op einddatum2.
  • Kapitaalbescherming2.
  • Looptijd: 8 jaar en 1 maand.
  • Vrije keuze van de begunstigde in geval van overlijden vóór de einddatum.
  • Geen roerende voorheffing op einddatum3.
  • Uitstap na 5de jaar mogelijk zonder uitstapkosten (wel roerende voorheffing verschuldigd bij vroegtijdige uitstap).
  • Inschrijven kan al vanaf € 1.000.