(U bent niet aangemeld)

Waarom zeggen jullie “Durven, ja. Risico's nemen, neen”?
Omdat u van de voordelen van de aandelen profiteert, terwijl de nadelen u bespaard blijven. Met Post Optima SECURE kunt u gerust zijn: uw kapitaal is beschermd op de einddatum2. Geen nadelen dus. En de voordelen? U mag op een meerwaarde2 van minimaal 12% rekenen, maar u kunt nog veel meer binnenhalen: tot 64%!

Minstens 12%, hoe is dat mogelijk?
Post Optima SECURE helpt u om van de beursstijgingen te profiteren: de 15 beste aandelen worden automatisch op 8% vastgelegd, ook al hebben ze niet zo goed gepresteerd. En dat is niet alles: de eventuele dalingen blijven beperkt tot -18% en dit voor slechts 5 van de 20 aandelen. Op die manier kunnen we u een minimum van 1,5% per klik garanderen voor elk van de 8 jaarlijkse kliks.

Aandelen beheren, is dat niet te moelijk?
U hoeft zich nergens om te bekommeren. Aandelen uitkiezen en aandelen kopen of verkopen, dat hoeft u allemaal niet te doen. Het volstaat dat u inschrijft op Post Optima SECURE.
 

1 Meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
2 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.