(U bent niet aangemeld)

Elk jaar wordt de waarde van de jaarlijkse klik als volgt bepaald:

  • De individuele evolutie van de 20 aandelen1 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De evolutie van de 15 best presterende aandelen wordt automatisch vastgelegd op 8%.
  • De evolutie van de 5 zwakst presterende aandelen behoudt haar werkelijke waarde, begrensd tot +8% en -18%.
  • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden prestaties. Hij kan oplopen van 1,5 tot 8%.

Op de einddatum:

  • De meerwaarde2 is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze loopt op van 12 tot 64%

1 Meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
2 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.