(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 23/04/2011, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima SECURE

Durven, ja. Risico's nemen, neen. 

 

Profiteren van de voordelen van aandelen, zonder de nadelen te hoeven ondergaan? Met Post Optima SECURE kan het.

Sterke punten:

 • Nettokapitaal1 100% beschermd op de einddatum
 • Meerwaarde: van minimaal 12% tot 64%1
 • Mechanisme waarmee u van de beursstijgingen profiteert terwijl de gevolgen van de dalingen beperkt blijven
 • Looptijd van de investering: 8 jaar en 1 maand
 • Inschrijven mogelijk vanaf 1.000€

Extra troeven:

 • Geen roerende voorheffing op einddatum2
 • Wat verworven is, blijft verworven1: een jaarlijkse klik kan nooit naar beneden bijgesteld worden
 • Vrije keuze van de begunstigde: bij overlijden vóór de einddatum

Post Optima SECURE in detail:

Elk jaar wordt de waarde van de jaarlijkse klik als volgt bepaald:

 • De individuele evolutie van de 20 aandelen1 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • De evolutie van de 15 best presterende aandelen wordt automatisch vastgelegd op 8%.
 • De evolutie van de 5 zwakst presterende aandelen behoudt haar werkelijke waarde, begrensd tot +8% en -18%.
 • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden prestaties. Hij kan oplopen van 1,5 tot 8%.

Op de einddatum:

 • De meerwaarde2 is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze loopt op van 12 tot 64%

1 Meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
2 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.

Waarom zeggen jullie “Durven, ja. Risico's nemen, neen”?
Omdat u van de voordelen van de aandelen profiteert, terwijl de nadelen u bespaard blijven. Met Post Optima SECURE kunt u gerust zijn: uw kapitaal is beschermd op de einddatum2. Geen nadelen dus. En de voordelen? U mag op een meerwaarde2 van minimaal 12% rekenen, maar u kunt nog veel meer binnenhalen: tot 64%!

Minstens 12%, hoe is dat mogelijk?
Post Optima SECURE helpt u om van de beursstijgingen te profiteren: de 15 beste aandelen worden automatisch op 8% vastgelegd, ook al hebben ze niet zo goed gepresteerd. En dat is niet alles: de eventuele dalingen blijven beperkt tot -18% en dit voor slechts 5 van de 20 aandelen. Op die manier kunnen we u een minimum van 1,5% per klik garanderen voor elk van de 8 jaarlijkse kliks.

Aandelen beheren, is dat niet te moelijk?
U hoeft zich nergens om te bekommeren. Aandelen uitkiezen en aandelen kopen of verkopen, dat hoeft u allemaal niet te doen. Het volstaat dat u inschrijft op Post Optima SECURE.
 

1 Meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
2 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Overeenkomstig het fiscale regime van toepassing op 01/03/2011 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST