(U bent niet aangemeld)

Hoe berekend men de jaarlijkse klik?

  • Elk jaar wordt de individuele evolutie van de 20 aandelen¬≥ berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie van de aandelen positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vastgelegd op 7% tot op de einddatum1.
  • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
  • De jaarprestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden individuele prestaties.
  • De jaarlijkse klik van de korf is gelijk aan de positieve jaarprestatie. Hij kan dus nooit negatief zijn. Integendeel: hij kan oplopen tot 7%.

Wat mag u op de einddatum verwachten?

  • De mogelijke meerwaarde is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Die kan oplopen tot 56%1.