(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 10/07/2010, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima SAVE&GO 1

Wees voorzichtig, maar ambitieus  

Beeld u een investering in, waarbij alle aandelen die niet of weinig evolueren vastgelegd worden op 7%, en dat tot op de einddatum ! U begrijpt vast dat er op die manier niet veel nodig is om een mooie meerwaarde op te bouwen. En laat dat nu net de sterkte zijn van Post Optima SAVE&GO 1.

Sterke punten:

 • Tot 56% mogelijke meerwaarde1 op 8 jaar en 1 maand
 • Uw kapitaal is beschermd1 op einddatum
 • Geen roerende voorheffing op einddatum2

Post Optima SAVE&GO 1 in detail:

Hoe berekend men de jaarlijkse klik?

 • Elk jaar wordt de individuele evolutie van de 20 aandelen³ berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • Is de evolutie van de aandelen positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vastgelegd op 7% tot op de einddatum1.
 • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
 • De jaarprestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden individuele prestaties.
 • De jaarlijkse klik van de korf is gelijk aan de positieve jaarprestatie. Hij kan dus nooit negatief zijn. Integendeel: hij kan oplopen tot 7%.

Wat mag u op de einddatum verwachten?

 • De mogelijke meerwaarde is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Die kan oplopen tot 56%1.
 • Uw kapitaal is beschermd1 op einddatum.
 • Tot 56% mogelijke meerwaarde1 op 8 jaar en 1 maand.
 • Geen roerende voorheffing op einddatum2.
 • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden vóór de einddatum.
 • Inschrijven mogelijk vanaf € 1.000.
 • Waarom investeren in Post Optima SAVE&GO 1?
  Omdat het een investering is die niet alleen uw kapitaal1 op einddatum beschermt, maar door haar ambitieus mechanisme ook uitzicht biedt op een hoog rendement. De mogelijke meerwaarde kan immers oplopen tot 56%1 na acht jaar en 1 maand !
 • Waarom is dit mechanisme zo ambitieus?
  De aandelen hoeven geen topprestaties neer te zetten om een mooie meerwaarde binnen te rijven; het volstaat dat elk aandeel minstens zijn startwaarde behoudt. Wanneer een aandeel ten opzichte van zijn startwaarde slechts minimaal of zelfs helemaal niet evolueert, telt het mee voor 7% en dat voor de rest van de looptijd.
 • En hoe zit het met mijn kapitaal?
  Uw netto investering is beschermd1 op de einddatum.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op de einddatum wordt de netto investering (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie bij een daarvoor in de Europese Unie toegelaten onderneming gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van deze ondernemingen. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/06/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.
3 Meer info vindt u in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen' in bijlage.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST